Tất cả sản phẩm

Skkh162/16e

Liên hệ
Part name: Thyristor / Diode Module 160A 1600V Part number: SKKH162/16E Hãng sản xuất: Semikron

Skkh72/16e

Liên hệ
Part name: Thyristor / Diode Module 70A 1600V Part number: SKKH72/16E Hãng sản xuất: Semikron

Skkt106/16e

Liên hệ
Part name: Thyristor module 106A 1600V Part number: SKKT106/16E Hãng sản xuất: Semikron

Skkt162/16e

Liên hệ
Part name: Thyristor Module 160A 1600V Part number: SKKT162/16E Hãng sản xuất: Semikron

Skkt57/16e

Liên hệ
Part name: Thyristor Module 55A 1600V Part number: SKKT57/16E Hãng sản xuất: Semikron

Skkt72/16e

Liên hệ
Part name: Thyristor Module 70A 1600V Part number: SKKT72/16E Hãng sản xuất: Semikron

Skkh132/16e

Liên hệ
Part name: Thyristor / Diode Module 130A 1600V Part number: SKKH132/16E Hãng sản xuất: Semikron

Bsm75gb120dn2

Liên hệ
Part name: IGBT Power Module 105A 1200V Part number: BSM75GB120DN2 Hãng sản xuất: eupec

Skm75gb128d

Liên hệ
Part name: IGBT module 70A 1200V Part number: SKM75GB128D Hãng sản xuất: Semikron

Skm150gb128d

Liên hệ
Part name: SPT IGBT Module 140A 1200V Part number: SKM150GB128D Hãng sản xuất: Semikron Ứng dụng: biến tần, UPS, máy hàn...

Ff150r12ke3g

Liên hệ
Part name: IGBT Module 150A 1200V Part number: FF150R12KE3G Hãng sản xuất: eupec

Bsm75gal120dn2

Liên hệ
Part name: IGBT Power Module 105A 1200V Part number: BSM75GAL120DN2 Hãng sản xuất: eupec

Skkt92/16e

Liên hệ
Part name: Thyristor Module 95A 1600V Part number: SKKT92/16E Hãng sản xuất: Semikron

Skkd46/16

Liên hệ
Part name: Rectifier Diode Module 45A 1600V Part number: SKKD46/16 Hãng sản xuất: Semikron

Skkd162/16

Liên hệ
Part name: Diode Module 160A 1600V Part number: SKKD162/16 Hãng sản xuất: Semikron

Skkd81/16

Liên hệ
Part name: Rectifier Diode Module 80A 1600V Part number: SKKD81/16 Hãng sản xuất: Semikron

Skkd132/16

Liên hệ
Part name: Rectifier Diode Module 130A 1600V Part number: SKKD132/16E Hãng sản xuất: Semikron

Skkd212/16

Liên hệ
Part name: Rectifier Diode Module 212A 1600V Part number: SKKD212/16 Hãng sản xuất: Semikron

Dh2f50n4

Liên hệ
Part name: Rectifier Diode Module 100A 400V Part number: DH2F50N4

Mds75-16e

Liên hệ
Part name: Diode Module 75A 1600V Part number: MDS75-16E

Dh2f100n4

Liên hệ
Part name: Rectifier Diode Module 200A 400V Part number: DH2F100N4

Murp200a40

Liên hệ
Part name: Diode Module 200A 400V Part number: MURP200A40

Dba200wa60

Liên hệ
Part name: Diode Module 2x100A 600V Part number: DBA200WA60 Hãng sản xuất: SanRex
x
popup

Số lượng:

Tổng tiền: