C451B

Mã sản phẩm: (đang cập nhật...)

Thương hiệu: Powerex Loại: Thyristor

Liên hệ

Part name: Thyristor
Part number: C451B C451D C451M C451N C451P C451PB C451PD C451PM C702CB C702CP C702LD C702LM C702LN C781L C781LA C781PM C781PN C781PS C781PT C782LB C782LC C782LD C782LE C783CA

chinh-sach
Miễn phí vận chuyển toàn quốc với đơn hàng trên 500.000 đ
chinh-sach
Hình thức giao hàng: Chuyển phát nhanh
chinh-sach
Đổi trả trong 30 ngày, thủ tục đơn giản
chinh-sach
Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

Part name: Thyristor

Part Voltage Current
C451B 200V 1500A
C451D 400V 1500A
C451M 600V 1500A
C451N 800V 1500A
C451P 1000V 1500A
C451PB 1200V 1500A
C451PD 1400V 1500A
C451PM 1600V 1500A
C702CB 3200V 1000A
C702CP 3000V 1000A
C702LD 2400V 1000A
C702LM 2600V 1000A
C702LN 2800V 1000A
C781L 2000V 2500A
C781LA 2100V 2500A
C781PM 1600V 2500A
C781PN 1800V 2500A
C781PS 1700V 2500A
C781PT 1900V 2500A
C782LB 2200V 2300A
C782LC 2300V 2300A
C782LD 2400V 2300A
C782LE 2500V 2300A
C783CA 3100V 1800A
C783CB 3200V 1800A
C783CC 3300V 1800A
C783CD 3400V 1800A
C783CE 3500V 1800A
C783CM 3600V 1800A
C783CP 3000V 1800A
C783CS 3700V 1800A
C784CM 3600V 1650A
C784CN 3800V 1650A
C784CS 3700V 1650A
C784CT 3900V 1650A
C784DA 4100V 1650A
C784DB 4200V 1650A
C784DC 4300V 1650A
C784DD 4400V 1650A
C784DP 4000V 1650A
T620022004DN 200V 200A
T620023004DN 200V 300A
T620042004DN 400V 200A
T620043004DN 400V 300A
T620062004DN 600V 200A
T620063004DN 600V 300A
T620082004DN 800V 200A
T620083004DN 800V 300A
T620102004DN 1000V 200A
T620103004DN 1000V 300A
T620122004DN 1200V 200A
T620123004DN 1200V 300A
T620142004DN 1400V 200A
T620143004DN 1400V 300A
T620162004DN 1600V 200A
T620163004DN 1600V 300A
T625063004DN 600V 300A
T625104004DN 1000V 400A
T625123004DN 1200V 300A
T625124004DN 1200V 400A
T720044504DN 400V 450A
T720045504DN 400V 550A
T720063504DN 600V 350A
T720064504DN 600V 450A
T720065504DN 600V 550A
T720083504DN 800V 350A
T720084504DN 800V 450A
T720085504DN 800V 550A
T720103504DN 1000V 350A
T720104504DN 1000V 450A
T720105504DN 1000V 550A
T720123504DN 1200V 350A
T720124504DN 1200V 450A
T720125504DN 1200V 550A
T720143504DN 1400V 250A
T720144504DN 1400V 450A
T720145504DN 1400V 550A
T720163504DN 1600V 350A
T720164504DN 1600V 450A
T720165504DN 1600V 550A
T720183504DN 1800V 350A
T720184504DN 1800V 450A
T720203504DN 2000V 350A
T720204504DN 2000V 450A
T720223504DN 2200V 350A
T720224504DN 2200V 450A
T720243504DN 2400V 350A
T7H8026504DN 200V 650A
T7H8027504DN 200V 750A
T7H8046504DN 400V 650A
T7H8047504DN 400V 750A
T7H8066504DN 600V 650A
T7H8067504DN 600V 750A
T7H8086504DN 800V 650A
T7H8087504DN 800V 750A
T7H8106504DN 1000V 650A
T7H8107504DN 1000V 750A
T7H8126504DN 1200V 650A
T7H8127504DN 1200V 750A
T7H8146504DN 1400V 650A
T7H8147504DN 1400V 750A
T7H8166504DN 1600V 650A
T7H8167504DN 1600V 750A
T7S0026504DN 200V 650A
T7S0027504DN 200V 750A
T7S0046504DN 400V 650A
T7S0047504DN 400V 750A
T7S0066504DN 600V 650A
T7S0067504DN 600V 750A
T7S0086504DN 800V 650A
T7S0087504DN 800V 750A
T7S0106504DN 1000V 650A
T7S0107504DN 1000V 750A
T7S0126504DN 1200V 650A
T7S0127504DN 1200V 750A
T7S0146504DN 1400V 650A
T7S0147504DN 1400V 750A
T7S0166504DN 1600V 650A
T7S0167504DN 1600V 750A
T7S0176504DN 1700V 650A
T7S0186504DN 1800V 650A
T7S0187504DN 1800V 750A
T7S0206504DN 2000V 650A
T7S0207504DN 2000V 750A
T7S0226504DN 2200V 650A
T7S0227504DN 2200V 750A
T7S0246504DN 2400V 650A
T7S0247504DN 2400V 750A
T820029004DH 200V 900A
T820041403DH 400V 1450A
T820049004DH 400V 900A
T820061403DH 600V 1450A
T820067504DH 600V 750A
T820069004DH 600V 900A
T820081403DH 800V 1450A
T820087504DH 800V 750A
T820089004DH 800V 900A
T820107504DH 1000V 750A
T820109004DH 1000V 900A
T820127504DH 1200V 750A
T820129004DH 1200V 900A
T820147504DH 1400V 750A
T820148004DH 1400V 800A
T820149004DH 1400V 900A
T820167504DH 1600V 750A
T820187504DH 1800V 750A
T820188004DH 1800V 800A
T820207504DH 2000V 750A
T820227504DH 2200V 750A
T8K7363503DH 3600V 350A
T8K7403503DH 4000V 350A
T8K7453503DH 4500V 350A
T8KC603203DH 6000V 325A
T8KC623203DH 6200V 325A
T8KC653203DH 6500V 325A
T9G0021003DH 200V 1000A
T9G0021203DH 200V 1200A
T9G0041003DH 400V 1000A
T9G0041203DH 400V 1200A
T9G0061003DH 600V 1000A
T9G0061203DH 600V 1200A
T9G0062403DH 600V 2400A
T9G0081003DH 800V 1000A
T9G0081203DH 800V 1200A
T9G0082403DH 800V 2400A
T9G0082503DH 800V 2500A
T9G0101003DH 1000V 1000A
T9G0101203DH 1000V 1200A
T9G0121003DH 1200V 1000A
T9G0121203DH 1200V 1200A
T9G0121603DH 1200V 1660A
T9G0122503DH 1200V 2500A
T9G0141003DH 1400V 1000A
T9G0141203DH 1400V 1200A
T9G0141603DH 1400V 1660A
T9G0161003DH 1600V 1000A
T9G0161203DH 1600V 1200A
T9G0161603DH 1600V 1660A
T9G0181003DH 1800V 1000A
T9G0181203DH 1800V 1200A
T9G0181603DH 1800V 1660A
T9G0201003DH 2000V 1000A
T9G0201203DH 2000V 1200A
T9G0221003DH 2200V 1000A
T9G0221203DH 2200V 1200A
T9G0241003DH 2400V 1000A
T9G0241203DH 2400V 1200A
T9K7360802DH 3600V 800A
T9K7450802DH 4500V 800A
T9KC600603DH 6000V 600A
T9KC620603DH 6200V 600A
T9KC650603DH 6500V 600A
T9S0042803DH 400V 2850A
T9S0043403DH 400V 3450A
T9S0062803DH 600V 2850A
T9S0063403DH 600V 3450A
T9S0082803DH 800V 2850A
T9S0083403DH 800V 3450A
T9S0122003DH 1200V 2000A
T9S0142003DH 1400V 2000A
T9S0161803DH 1600V 1800A
T9S0162003DH 1600V 2000A
T9S0181803DH 1800V 1800A
T9S0182003DH 1800V 2000A
T9S0221803DH 2200V 1800A
T9S7241403DH 2400V 1400A
T9S7261403DH 2600V 1400A
T9S7281403DH 2800V 1400A
T9S7301403DH 3000V 1400A
T9S7321403DH 3200V 1400A
TA20021603DH 200V 1600A
TA20021803DH 200V 1800A
TA20041603DH 400V 1600A
TA20041803DH 400V 1800A
TA20061603DH 600V 1600A
TA20061803DH 600V 1800A
TA20081603DH 800V 1600A
TA20081803DH 800V 1800A
TA20101603DH 1000V 1600A
TA20101803DH 1000V 1800A
TA20121603DH 1200V 1600A
TA20121803DH 1200V 1800A
TA20141603DH 1400V 1600A
TA20141803DH 1400V 1800A
TA20161603DH 1600V 1600A
TA20161803DH 1600V 1800A
TA20181603DH 1800V 1600A
TA20201603DH 2000V 1600A
TA20221603DH 2200V 1600A
TAK7361202DH 3600V 1200A
TAK7401202DH 4000V 1200A
TAK7441202DH 4400V 1200A
TAKC651103DH 6500V 1100A
TAS0182603DH 1800V 2600A
TAS7421603DH 4200V 1650A
TBK5163203DH 1600V 3200A
TBK702300HHE 200V 3000A
TBK704300HHE 400V 3000A
TBK706300HHE 600V 3000A
TBK716250HHE 1600V 2500A
TBK718250HHE 1800V 2500A
TBK720250HHE 2000V 2500A
TBK721250HHE 2100V 2500A
TBK7361702HE 3600V 1650A
TBK7381702HE 3800V 1650A
TBK7401702HE 4000V 1650A
TBK7421702HE 4200V 1650A
TBK7441702HE 4400V 1650A
TBK7451702HE 4500V 1650A
TBKC621203DH 6500V 1250A
TBKC651203DH 6500V 1250A
TBS702350HHE 200V 3500A
TBS704350HHE 400V 3500A
TBS706350HHE 600V 3500A
TBS7123203DH 1200V 3200A
TBS7143203DH 1400V 3200A
TBS7163203DH 1600V 3200A
TBSD45210HDH 4500V 2115A
TC20402402DH 4000V 2450A
TCS420340HDH 2000V 3400A
TCS428340HDH 2800V 3400A
TCS436340HDH 3600V 3400A
TCS440340HDH 4000V 3400A
TCS442340HDH 4200V 3400A
TCS444340HDH 4400V 3400A
TCS445340HDH 4500V 3400A
TCU422320HDH 2200V 3200A
TCU422340HDH 2200V 3400A
TCU424320HDH 2400V 3200A
TCU424340HDH 2400V 3400A
TCU426320HDH 2600V 3200A
TCU426340HDH 2600V 3400A
TCU428320HDH 2800V 3200A
TCU428340HDH 2800V 3400A
TDK4303402DH 3000V 3400A
TDK4323402DH 3200V 3400A
TDK4343402DH 3400V 3400A
TDK4363002DH 3600V 3070A
TDK4363402DH 3600V 3400A
TDK4383002DH 3800V 3070A
TDK4403002DH 4000V 3070A
TDK4403302DH 4000V 3300A
TDK4423002DH 4200V 3070A
TDK4423302DH 4000V 3300A
TDK4443002DH 4400V 3070A
TDK4453002DH 4500V 3070A
TDS4244002DH 2400V 4000A
TDS4264002DH 2600V 4000A
TDS4303402DH 3000V 3475A
TDS4304002DH 3000V 4000A
TDS4323402DH 3200V 3475A
TDS4343402DH 3400V 3475A
TDS4363402DH 3600V 3475A
TDS4403302DH 4000V 3325A
TDS4423302DH 4200V 3325A
TDS4443302DH 4400V 3325A
TDS4453302DH 4500V 3325A
TDS5065003DH 600V 5000A
TDS5085003DH 800V 5000A
TDS5145003DH 1400V 5000A
TDS5165003DH 1600V 5000A
TDS5185003DH 1800V 5000A
TDS5205003DH 2000V 5000A

Hãng sản xuất: Powerex

Để thuận tiện cho việc mua hàng và cung cấp hàng hòa trên toàn quốc, Minh Quân áp dụng một số hình thức thanh toán như sau:

- Hà Nội (nội thành): Thanh toán 100% cho nhân viên giao hàng ngay khi giao hàng.

- Tỉnh thành khác: Thanh toán 100% trước khi gửi hàng đi.

- Hàng không có sẵn (phải đặt hàng): Thanh toán trước 30% khi đặt hàng, 70% còn lại khi có thông báo giao hàng.

Thông tin tài khoản thanh toán

TK: Thái Minh Thành

TK: Thái Minh Thành

STK: 0451000310987

STK: 13324159809012

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thành Công, Hà Nội.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Đông Đô, Hà Nội.

- Chú ý: Sau khi chuyển khoản, vui lòng liên hệ số Hotline 090.4871135 để xác nhận việc chuyển khoản.

- Minh Quân chỉ chấp nhận thanh toán vào 2 tài khoản trên. Các yêu cầu thanh toán khác với 2 tài khoản trên, vui lòng Gửi thông báo về cho chúng tôi hoặc gọi số Hotline 090.4871135.

- Trong vòng 02-04h làm việc sau khi nhận được đơn hàng của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc để xác thực đơn hàng của bạn.

x
popup

Số lượng:

Tổng tiền: